Result

स्पार्क कॉम्प्युटर व टायपिंग, चांदुर रेल्वे विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देत आहे. ही आमची स्पेशालीटी. आणि Computer Typing, accounting, web designing, programming languages, hardware and networking विद्यार्थ्यासह प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रशिकक्षण देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आपण चांदुर रेल्वे येथील बस स्टॅड रोड या मार्गावर या संस्थेशी सहजपणे संपंर्क करु शकता. नि:संशसपणे अमरावती जिल्हातील सर्वोत्कृष्ट संगणक प्रशिक्षण संस्थांपैकी एक संस्था आहे. चांदुर रेल्वे मधील स्पार्क कॉम्प्युटर एज्युकेशन short-term अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रदान करते. व्यापक शिक्षणासह, long-term कोर्स Computer Typing, web development, Financial Accountancy, Computer Application and Programming, Information Technology, Multimedia and Web-Designing असे कोर्स उपलब्द आहेत. त्याच प्रमाणे short-term अभ्यासक्रम Windows 7, 8, 10, MS Office, DTP (Desk Top Publishing), Web Designing, Multimedia, Tally ERP 9, C, C++ , and Visual Basic सारख्या विषयांवर विद्यार्थी अभ्यास करतात. आठवडयातील सर्व दिवशी सकाळी ८.०० ते रात्री ८.००

Subscribe Newsletter

Subscribe our newsletter and get latest update